دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
Rss
در بازدید رئیس بخش تحقیقات ارزیابی اراضی موسسه خاک و آب و کارشناس دفتر امور خاک معاونت وزارت جهاد کشاورزی و نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری از آزمایشگاه خاکشناسی دفترمرکزی شرکت ، روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
در روز شنبه 18 شهریور 1402 رئیس بخش تحقیقات ارزیابی اراضی موسسه خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای دکتر نویدی) ، کارشناس دفتر امور خاک معاونت آب و... ادامه »
در جلسه تیم تعالی ماشین آلات و تجهیزات با مشاور تعالی، اهداف و اقدامات عملیاتی معاونت ماشین آلات از چهار منظر نقشه استراتژی معاونت یاد شده مورد بررسی قرار گرفت گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
🔹 در روز یکشنبه 19 شهریور 1402 جلسه تیم ماشین آلات و تجهیزات با حضور اعضای این تیم و مشاور محترم تعالی سازمانی برگزار گردید. دراین جلسه ضمن تشریح و... ادامه »
در جلسه تیم تعالی فرهنگ سازمانی با مشاور تعالی، پیرامون استخراج و ابلاغ پیوست های فرهنگی مدیران و کارشناسان بحث و مذاکره گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
در روز یکشنبه 19 شهریور 1402 جلسه تیم فرهنگ سازمانی در خصوص چگونگی و نحوه ترویج فرهنگ سازمانی در شرکت با حضور اعضای این تیم و مشاور محترم تعالی سازمان... ادامه »
در جلسه تیم تعالی مهندسی ارزش با مشاور تعالی، اقدامات لازم برای بهبود اجرای مهندسی ارزش در پروژه های شرکت تشریح گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
🔹 در روز دوشنبه 20 شهریور 1402 جلسه تیم مهندسی ارزش با حضور اعضای این تیم و مشاور محترم تعالی سازمانی در محل سالن شرکت برگزار و در این جلسه کارهای... ادامه »
در جلسه تسهیلگران تیم های تعالی با مشاور تعالی، پیرامون ارتباط هر کدام از رویکردها و مفاهیم بنیادین الگوی تعالی بحث و مذاکره گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
🔹 در روز دوشنبه 20 شهریور 1402 نشستی با حضور تسهیلگران تیم های تعالی و مشاور محترم تعالی سازمانی برگزار و در ابتدای این جلسه مشاور تعالی ، در خصوص... ادامه »
در جلسه تیم تعالی مسئولیت های اجتماعی با مشاور تعالی، برنامه اقدامات و فعالیت های پیشنهادی تیم مسئولیت های اجتماعی و کارکنان شرکت تا پایان سال 1402 تهیه و تدوین گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
🔹 در روز دوشنبه 20 شهریور 1402 جلسه ای با حضور اعضای تیم مسئولیت های اجتماعی و مشاور تعالی سازمان در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار و در این جلسه اعضای... ادامه »
در جلسه تیم تعالی تحقیق و توسعه با مشاور تعالی، بر اصلاح رویکرد های R&D در سامانه برسا به منظور نهایی کردن آنها مورد تاکید قرار گرفت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
🔹 در روز یکشنبه 19 شهریور 1402 جلسه ای با حضور اعضای تیم تحقیق و توسعه و مشاور تعالی سازمان در محل اتاق جلسات شرکت برگزار و در این جلسه مشاور محترم تعالی... ادامه »
در جلسه تیم تعالی مشتری با مشاور تعالی، نتایج برداشتی ارائه شده در زیرسیستم تعالی سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
🔹 در روز دوشنبه 20 شهریور 1402 جلسه ای با حضور اعضای تیم مشتری و مشاور محترم تعالی سازمانی در محل سالن جلسات برگزار و در این جلسه معیار های 1-3-5 و... ادامه »
با حضور نمایندگان کارفرما ، سرمایه گذار ، مشاورین و پیمانکار ، باند چپ از پروژه عملیات اجرائی قطعه B2-4 آزادراه تهران شمال تحویل موقت و باند راست پروژه تحویل قطعی گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
با یاری خداوند متعال و تلاش و کوشش های مدیر و کارکنان پروژه عملیات اجرائی قطعه B2-4 آزادراه تهران شمال در استان البرز ، طی برنامه ریزی و بر اساس... ادامه »
در جلسه تیم تعالی مالی با حضور مشاور تعالی، در خصوص موضوع شناسایی ریسک های فعالیت های مالی بحث و مذاکره گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
در روز یکشنبه 19 شهریور 1402 جلسه اعضای تیم تعالی مالی ، با حضور مشاور تعالی سازمانی ، در محل اتاق جلسات شرکت برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی... ادامه »