دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
Rss
در جلسه شوراي مديران ستادي شركت ، مديران ستادي گزارش عملكرد و بهبود هاي ،حوزه مديريت خود را ارائه نمودند روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
مطابق برنامه ريزي انجام شده و دعوتنامه ارسالي بيست و دومين جلسه شوراي مديران ستادي در روز شنبه 5 آذرماه 1401 با قرائت آياتي از كلام الله مجيد شروع و مديريت... ادامه »
آلبوم تصويري پروژه عمليات زهكشي اراضي اولويت دار استان گلستان اولويت 3 (ناحيه عمراني2) روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
بسمه تعالي «آلبوم تصويري پروژه »به پيوست خلاصه مشخصات و آلبوم تصويري منتخبي از فعاليت هاي اجرائي پروژه : « عمليات زهكشي اراضي اولويت دار استان گلستان... ادامه »
مراسم معارفه سرپرست جديد گروه مطالعات و نظارت خليج فارس روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
بر اساس برنامه ريزي بعمل آمده در روز پنجشنبه مورخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، معاونت محترم مطالعات شركت طي ماموريت به استان فارس ، طي مراسمي با حضور همكاران دفتر... ادامه »
جلسه آموزشي با حضور مديرعامل و اعضاي شوراي مديران ستادي روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
با توجه به استراتژي شركت مبني بر روند حركتي شركت به سمت سازمان هاي يادگيرنده ، و مطابق مكاتبه مديريت محترم عامل به منظور آموزش مطالب مهم و بروز در حوزه كاري... ادامه »
ماموريت معاونين مطالعات و ماشين آلات به استان يزد روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
در راستاي پيگيري و ضرورت ارتباط با كارفرمايان بالقوه و بالفعل شركت ، بر اساس برنامه ريزي انجام شده ، در روز سه شنبه و چهارشنبه 1 و 2 آذرماه 1401 معاونين... ادامه »
كارگاه آموزش ارزيابي تعالي سازماني به روش پروفرما با حضور مشاور تعالي سازماني و ارزيابان تعالي شركت ، روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز چهارشنبه 2 آذرماه 1401 يك كارگاه آموزش ارزيابي با حضور مشاور تعالي سازماني و ارزيابان داخلي ،... ادامه »
جلسه كميته آراستگي شركت روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
با توجه به اقدامات كميته آراستگي در سال گذشته و تدوين دستور العمل ها و روشهاي اجرايي پياده سازي نظام آراستگي و اجراي آن در بخش هاي مختلف ستاد ، بر اساس... ادامه »
جلسه مديريت عامل شركت با همكاران محترم مديريت حراست روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز سه شنبه اول آذرماه 1401 جلسه اي با حضور مدير عامل و همكاران محترم مديريت حراست ، در سالن... ادامه »
ماموريت معاونت محترم ماشين آلات و مديريت محترم بهره برداري ماشين آلات شركت به استان خوزستانان روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بر اساس برنامه ريزي انجام شده ، در روز يكشنبه 29 آبانماه 1401 معاونت محترم ماشين آلات و مديريت محترم بهره برداري شركت طي ماموريت به استان خوزستان ، آخرين... ادامه »
جلسه مديريت عامل شركت با همكاران محترم مديريت مالي روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز دوشنبه 30 آذرماه 1401 جلسه اي با حضور مدير عامل و همكاران محترم مديريت مالي ، در سالن كنفرانس... ادامه »