دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

در جلسه تیم تعالی فرهنگ سازمانی با مشاور تعالی، پیرامون استخراج و ابلاغ پیوست های فرهنگی مدیران و کارشناسان بحث و مذاکره گردید
 
در روز یکشنبه 19 شهریور 1402 جلسه تیم فرهنگ سازمانی در خصوص چگونگی و نحوه ترویج فرهنگ سازمانی در شرکت با حضور اعضای این تیم و مشاور محترم تعالی سازمان در محل سالن کنفرانس شرکت تشکیل و در انتهای این جلسه مقرر گردید تا پیوست های فرهنگی مدیران و کارشناسان استخراج و ابلاغ گردد..

« روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس»
https://ble.ir/swesc
http://swesc.mypr.ir
https://eitaa.com/SWESCCOMPANY
http://www.swesc.ir
منبع خبر:
روابط عمومی
   تاریخ: ۰۸:۳۸ - ۲۲/۰۶/۱۴۰۲   بازدید: ۲۴۹