دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
Rss
جلسه معاونت مطالعات و نمایندگان شرکت با عضو هیات مدیره و معاونت فنی و اجرایی موسسه جهاد نصر روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
🔹 در روز دوشنبه 23 مردادماه 1402 نمایندگان شرکت آب و خاک جلسه ای با عضو هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی موسسه جهاد نصر برگزار و پیرامون هماهنگی ها و هم... ادامه »
گزارش جلسه تیم فرآیند با مشاور تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
🔹 در روز دوشنبه 23 مردادماه 1402 جلسه تیم فرآیند با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و مذاکره گردید : 🔹 جهت... ادامه »
گزارش جلسه تیم ماشین آلات با مشاور تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
🔹 در روز دوشنبه 23 مردادماه 1402 جلسه تیم ماشین آلات با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و مذاکره گردید : 🔹 شاخص... ادامه »
گزارش جلسه تیم مهندسی ارزش با مشاور تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
🔹 در روز دوشنبه 23 مردادماه 1402 جلسه تیم مهندسی ارزش با حضور اعضای تیم بصورت حضوری و وبینار با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و پس از شروع جلسه و بررسی... ادامه »
شروع عملیات اجرایی قرارداد طرح و ساخت عملیات زیربنایی احداث باغ نخیلات در شهرستان جاسک -استان هرمزگان روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
🔷 دست در دست هم نهیم به مهر میهن خویش را کنیم آبادبا یاری خداوند متعال و پیگیری همکاران شرکت در صف و ستاد ، عملیات اجرایی ، موضوع قرارداد: «طرح و ساخت... ادامه »
جلسات دفتر شرکت در روز یکشنبه 22 مردادماه 1402 روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
🔹 جلسه معاونت ماشین آلات با مدیران و کارشناسان و بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل تحویل ماشین آلات 🔹 جلسه معاونت مطالعات و مدیر پروژه مزرعه با شرکت دانش... ادامه »
تمدید گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
با توجه به رعایت الزامات گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی در شرکت و بررسی های انجام شده توسط کارشناسان اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی وگواهینامه تائید صلاحیت... ادامه »
انجام معاینات ادواری پروژه زهکشی نکا انجام گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
🔹با توجه به تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت ، در راستای پیاده سازی گواهینامه مذکور ، در روز یکشنبه 22 مرداد ماه 1402 ، آزمایشات ادواری کارکنان پروژه... ادامه »
اموریت مدیران: هماهنگی پروژه ها ، فنی و خاتمه پیمان و برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و کارشناسان تابعه به پروژه تامین مالی و سد مخزنی خرمرود روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
ماموریت مدیران: هماهنگی پروژه ها ، فنی و خاتمه پیمان و برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و کارشناسان تابعه به پروژه تامین مالی و سد مخزنی خرمرود و برگزاری جلسه... ادامه »
سایت ویزیت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
سایت ویزیت مدیرقراردادها و کارشناس آن مدیریت به اتفاق مسئول وکارشناس دفتر مطالعات و نظارت کرخه از مناقصه طرح انتقال آب از سد کرخه به مجتمع پتروشیمی اندیمشک... ادامه »