دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
Rss
ماموريت معاونين مطالعات و ماشين آلات به استان يزد روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
در راستاي پيگيري و ضرورت ارتباط با كارفرمايان بالقوه و بالفعل شركت ، بر اساس برنامه ريزي انجام شده ، در روز سه شنبه و چهارشنبه 1 و 2 آذرماه 1401 معاونين... ادامه »
كارگاه آموزش ارزيابي تعالي سازماني به روش پروفرما با حضور مشاور تعالي سازماني و ارزيابان تعالي شركت ، روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز چهارشنبه 2 آذرماه 1401 يك كارگاه آموزش ارزيابي با حضور مشاور تعالي سازماني و ارزيابان داخلي ،... ادامه »
جلسه كميته آراستگي شركت روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
با توجه به اقدامات كميته آراستگي در سال گذشته و تدوين دستور العمل ها و روشهاي اجرايي پياده سازي نظام آراستگي و اجراي آن در بخش هاي مختلف ستاد ، بر اساس... ادامه »
جلسه مديريت عامل شركت با همكاران محترم مديريت حراست روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز سه شنبه اول آذرماه 1401 جلسه اي با حضور مدير عامل و همكاران محترم مديريت حراست ، در سالن... ادامه »
ماموريت معاونت محترم ماشين آلات و مديريت محترم بهره برداري ماشين آلات شركت به استان خوزستانان روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بر اساس برنامه ريزي انجام شده ، در روز يكشنبه 29 آبانماه 1401 معاونت محترم ماشين آلات و مديريت محترم بهره برداري شركت طي ماموريت به استان خوزستان ، آخرين... ادامه »
جلسه مديريت عامل شركت با همكاران محترم مديريت مالي روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز دوشنبه 30 آذرماه 1401 جلسه اي با حضور مدير عامل و همكاران محترم مديريت مالي ، در سالن كنفرانس... ادامه »
بازديد همكاران معاونت مطالعات از پروژه تامين مالي و اجراي سد مخزني خرمرود روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
باتوجه به رويكرد شركت مبني برتوسعه فعاليت هاي تخصصي در حوزه آزمايشگاه خاك و مطالعات ژئوتكنيك و استفاده از پتانسيل هاي شركت در ستاد و پروژه ها ، بر اساس... ادامه »
گراميداشت هفته بسيج روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بسيج ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسلامي است كه تربيت يافتگان آن نام و نشان در گمنامي و بي نشاني گرفته اند. بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را،... ادامه »
جلسه مديريت عامل شركت با معاونت محترم توسعه مديريت و منابع و همكاران مديريت تداركات و پشتيباني روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز دوشنبه 30 آذرماه 1401 جلسه اي با حضور مدير عامل ، معاونت توسعه مديريت و منابع و همكاران محترم... ادامه »
جلسه سه جانبه فيمابين نمايندگان: شركت آب و خاك ، شركت شهركهاي كشاورزي و شركت كشت و صنعت دشت مغان روابط عمومی - ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پيرو دستور وزير محترم جهاد كشاورزي ، جهت همكاري در بالا بردن بهره وري آب و خاك اراضي دشت مغان متعلق به شركت كشت و صنعت دشت مغان و شركت شهركهاي كشاورزي ، در... ادامه »