دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
Rss
با حضور اعضای کمیته برنامه ریزی و مدیران پروژه های شرکت ، عملکرد پروژه های اجرائی در مردادماه مورد بررسی و برنامه ریزی شهریور 1402 آنها صورت پذیرفت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
بر اساس دعوتنامه ارسالی ، در روزشنبه 28 مردادماه 1402 جلسه کمیته برنامه ریزی با حضور اعضای کمیته برنامه ریزی و مدیران پروژه ها (حضوری و آنلاین) تشکیل و... ادامه »
گزارش بازدید یکی از شرکت های فعال در زمینه تامین قطعات ماشین آلات از دفتر مرکزی روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
🔹 در روز چهارشنبه 25 مردادماه 1402 یکی از شرکت های تامین کننده قطعات ماشین آلات سنگین ضمن بازدید از ماشین آلات مستقر در پارکینگ ماشین آلات دفتر مرکزی و... ادامه »
گزارش جلسه کمیته مشتریان با مشاورین تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
🔹 در روزپنجشنبه 26 مردادماه 1402 جلسه تیم مشتریان با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت در زمینه تخصیص بازاریابی و مشتری برگزار و در این جلسه به... ادامه »
گزارش جلسه مدیریت پروژه با مشاور تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
در روز پنجشنبه 26 مردادماه 1402 جلسه مدیریت پروژه با حضور معاونت فنی و اجرایی، معاونت مطالعات و مدیران پروژه های اجرایی و مطالعات، روسای کارگاه ها و... ادامه »
با حضور نمایندگان: دفتر مطالعات و نظارت شرکت در همدان و سازمان جهاد کشاورزی استان ، جلسه کمیته فنی قنوات برگزار گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
با توجه به انعقاد قرارداد مطالعات راهبردی شرکت با سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ، در روز چهارشنبه مورخه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در دفتر امور پیمان سازمان جهاد... ادامه »
مجمع عمومی عادی شرکت توسعه خدمات مهندسی اب و خاک تشکیل گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
این جلسه با حضور اعضا و‌نمایندگان اعضا مجمع عمومی عادی شرکت و اعضا هیات مدیره در روز چهارشنبه در سالن توسعه وزارت جهادکشاورزی برگزار گردید.در این جلسه... ادامه »
بازدید کارشناس ارشد مدیریت هماهنگی و کارشناس ایمنی و بهداشت از پروژه بزرگراه زاهدان خاش روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
در بازدید کارشناس ارشد مدیریت هماهنگی و کارشناس ایمنی و بهداشت از پروژه بزرگراه زاهدان خاش در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ موارد و موضوعات ذیل بررسی... ادامه »
گزارش جلسه تیم مدیریت دانش با مشاور تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
🔹 در روز چهارشنبه 25 مردادماه 1402 جلسه تیم فرهنگ سازمانی با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و موضوعات پیرامون دانش سازمانی شناسایی شده... ادامه »
گزارش جلسه تیم تامین و تدارکات با مشاور تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
🔹 در روز چهار شنبه 25 مردادماه 1402 جلسه تیم تامین و تدارکات با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و مذاکره گردید :... ادامه »
گزارش جلسه تیم فرهنگ سازمانی با مشاور تعالی سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
🔹 در روز چهارشنبه 25 مردادماه 1402 جلسه تیم فرهنگ سازمانی با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و موضوعات: ادامه بررسی در خصوص تدوین پیوست... ادامه »