دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
Rss
🔹 در جلسه تیم تعالی نوآوری وتکنولوژی فرم های تکمیل شده بخش های مختلف شرکت در حوزه تکنولوژی بررسی و مورد بحث قرار گرفت. روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
🔹هدف شناسایی خلا در حوزه های تکنولوژی در بخش های سخت افزار، نرم افزار، دانش افزار و سازمان افزار می باشد که در نهایت بتوان براساس ضرورت های مورد نیاز طبق... ادامه »
برگزاری جلسه آنلاین،با حضور ۲۰ گروه مشارکت و مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
برگزاری جلسه آنلاین،با حضور ۲۰ گروه مشارکت و مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور (پرژه EPC بادین آباد )در خصوص نقشه های ازبیلت نهایی و جی... ادامه »
تکمیل طرح جامع احداث زیرساخت‌های آب و خاک استان‌های شمالی کشور روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
⏹معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تکمیل طرح جامع احداث زیرساخت‌های آب و خاک استان‌های شمالی کشور با کمک فاینانس چین خبر داد و گفت: دیروز با... ادامه »
در جلسه تیم کارکنان ، با مشاور تعالی سازمانی شرکت ، بر پیاده سازی روش اجرائی توازن کار و زندگی ، توانمندسازی کارکنان ، استعداد یابی و سایر موارد مهم مرتبط با کارکنان تاکید گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
🔹 « در جلسه تیم کارکنان ، با مشاور تعالی سازمانی شرکت ، بر پیاده سازی روش اجرائی توازن کار و زندگی ، توانمندسازی کارکنان ، استعداد یابی و سایر موارد مهم... ادامه »
در جلسه تیم اقتصاد چرخشی ، با مشاور تعالی سازمانی شرکت ، پیرامون اقدامات انجام شده اقتصاد چرخشی در حوزه های مختلف کاری شرکت و نقش و اهمیت آن ، بحث و مذاکره گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
🔹 در روز سه شنبه 24 مردادماه 1402 جلسه تیم با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و پس از ارائه توضیحاتی در خصوص شناسایی کامل و جامع ضایعات... ادامه »
در جلسه تیم ذینفعان ، با مشاور تعالی سازمانی شرکت ، پیرامون تهیه لیست ذینفعان کلیدی در حوزه های مختلف کاری شرکت و اتخاذ راهکارهای مناسب ، برای ارتباط و کسب رضایت آنها بحث و مذاکره گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
🔹 در روز سه شنبه 24 مردادماه 1402 جلسه تیم ذینفعان با حضور اعضای تیم و مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و موارد مهمی از قبیل : بررسی لیست ذینفعان در بخش... ادامه »
در جلسه تیم مدیریت ریسک ، با مشاور تعالی سازمانی شرکت ، پیرامون ریسک ها در حوزه های مختلف کاری شرکت و اتخاذ راهکارهای مناسب ، بحث و مذاکره گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
🔹 در روز سه شنبه 24 مردادماه 1402 جلسه تیم مدیریت ریسک با حضور اعضای تیم و مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و موارد : ریسک های فرآیندی، استراتژی ، ذینفعان،... ادامه »
در جلسه تیم دارایی های فیزیکی ، با مشاور تعالی سازمانی شرکت ، پیرامون مدل مدیریت دارائی های فیزیکی و سیستم هوشمند اموال گردانی بحث و مذاکره گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
🔹 در روز دو شنبه 23 مردادماه 1402 جلسه تیم دارایی های فیزیکی با حضور اعضای تیم و مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و ، تسهیلگر تیم به ارائه توضیحاتی در مورد... ادامه »
در جلسه تیم تسهیلگران ، با مشاور تعالی سازمانی شرکت ، مفاهیم مدل تعالی سازمانی ویرایش 1402 و ساختار آن تشریح گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
🔹 در روز سه شنبه 24 مردادماه 1402 جلسه تیم تسهیلگران با حضور اعضای تیم با مشاور تعالی سازمانی شرکت برگزار و موضوعات: آموزش مفاهیم مدل تعالی سازمانی ویرایش... ادامه »
پیاده روی همگانی کارکنان ستاد مطابق سه شنبه های قبل با حضور اکثریت کارکنان ستاد انجام شد روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
🔹 در روز سه شنبه 24 مردادماه 1402 مطابق سه شنبه های قبل، پیاده روی مدیران و کارکنان شرکت در مسیر جاده مزرعه انجام و مربی ورزش ، ضمن تشریح فواید پیاده روی... ادامه »