دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

در جلسه تسهیلگران تیم های تعالی با مشاور تعالی، پیرامون ارتباط هر کدام از رویکردها و مفاهیم بنیادین الگوی تعالی بحث و مذاکره گردید
 
🔹 در روز دوشنبه 20 شهریور 1402 نشستی با حضور تسهیلگران تیم های تعالی و مشاور محترم تعالی سازمانی برگزار و در ابتدای این جلسه مشاور تعالی ، در خصوص مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی به عنوان یک ارزش یا فرهنگ تعالی توضیحاتی بیان نمودند.
سپس در خصوص نحوه ارتباط این مفاهیم با هریک از معیار ها و زیر معیار های تعالی سازمانی ، توضیحات لازم ارائه و هر یک از اعضای تیم تسهیگران با خواندن یک پاراگراف از موضوعات مطروحه مانند رهبری آینده نگر، نگرش سیستمی ، مشتری مداری و ارزش آفرینی، یادگیری ، بهبود و نوآوری ، دلبستگی کارکنان، توسعه قابلیت های سازمانی، مدیریت با چابکی ،مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج برجسته پایدار برداشت های خود و نکات مهم آن را بیان کردند.
در پایان مشاور محترم تعالی در مورد هر کدام از موارد مطرح شده توضیحات لازم را ارائه و مقرر گردید تا با مقایسه منشور تعالی سازمانی و هر کدام از موارد، ارتباط آنها طی جلسه آتی نشان داده شود.
« روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس»
https://ble.ir/swesc
http://swesc.mypr.ir
https://eitaa.com/SWESCCOMPANY
http://www.swesc.ir
منبع خبر:
روابط عمومی
   تاریخ: ۰۸:۳۴ - ۲۲/۰۶/۱۴۰۲   بازدید: ۲۴۲