دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
Rss
در جلساتي با حضور اعضاي كميته هاي تعالي سازماني ، هماهنگي هاي لازم براي آماده سازي كميته ها براي روز هاي ارزيابي انجام پذيرفت. روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
با توجه به اينكه در اواخر ديماه ، ارزيابي تعالي سازماني شركت توسط ارزيابان سازمان مديريت صنعتي انجام خواهد شد لذا طي جلساتي درروزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ... ادامه »
بازديد كارشناسان شركت از نهمين نمايشگاه تخصصي نهاده‌هاي كشاورزي تهران در ايران‌مال روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
با توجه به رويكرد شركت در سال جاري مبني بر بهينه كاوي در كليه امور ، و اعزام مديران و كارشناسان به نمايشگاههاي تخصصي حوزه فعاليت شركت ، در روز چهارشنبه... ادامه »
ساماندهي اسناد و مدارك بايگاني راكد روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
با توجه به ضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك با اهميت شركت و متعاقب بازديد كميته آراستگي از محل بايگاني هاي اسناد راكد شركت و مكاتبه انجام شده و تاكيد... ادامه »
جلسه كميته تخصيص منابع روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
در روز سه شنبه 13 ديماه 1401 جلسه كميته تخصيص با حضور اعضاي جلسه (آقايان قاسمي، مطهري، فتاحي،علاقبند، حسن نژاد، طاهريان، ملايي و خانم عزيز) در محل سالن... ادامه »
بازديد مديرعامل و هيات همراه از ششمين نمايشگاه بين المللي زنجيره ارزش لاستيك روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
با توجه به رويكرد شركت در سال جاري مبني بر بهينه كاوي در كليه امور ، و اعزام اكثر مديران و كارشناسان به نمايشگاههاي تخصصي حوزه فعاليت شركت ، در روز سه شنبه... ادامه »
بازديد كارشناسان شركت از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
در روز دوشنبه 12 ديماه 1401 تعدادي از كارشناسان شركت از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران كه در محل دائمي نمايشگاههاي بين... ادامه »
انتصاب سرپرست سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
در حكمي از سوي ''سيدجواد ساداتي نژاد'' وزير جهادكشاورزي، ''خسرو شهبازي'' به عنوان سرپرست سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي منصوب شد.به گزارش پايگاه... ادامه »
نقشه راه تعالي شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور (پارس) روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
« روابط عمومي و امور بين الملل شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور (پارس)» http://swesc.mypr.irhttps://eitaa.com/SWESCCOMPANY https://www.swesc.ir ... ادامه »
مميزي سيستم مديريت يكپارچه با حضور در پروژه تامين مالي و اجراي سد مخزني خرمرود و ستاد شركت روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
با توجه به اخذ گواهينامه هاي بين المللي ايزو توسط شركت در سنوات گذشته ، به منظور انجام مميزي هاي ساليانه در راستاي اجراي الزامات استاندارد و در جهت افزايش... ادامه »
گزارش ماموريت مدير عامل، معاون توسعه مديريت و منابع و مشاور مدير عامل در امور اجرائي به استان خراسان رضوي روابط عمومی - ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
با توجه به رويكرد مديران ارشد شركت مبني بر ارتباط با سازمانها و زير مجموعه هاي وزارت جهاد كشاورزي ، به منظور بكارگيري پتانسيل هاي شركت در راستاي تامين امنيت... ادامه »