دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
Rss
در جلسه شورای مدیران ستادی بر برگزاری جلسات منظم بخش های ذیربط شرکت به منظور تامین منابع برای تسریع در اجرای پروژه های جدید تاکید گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
🔹با توجه به انعقاد قراردادهای جدید شرکت ، به منظور تسریع در عملیات اجرائی پروژه ها و جلوگیری از تاخیرهای احتمالی ، مقرر گردیدجلسات منظم بخش های ذیربط شرکت... ادامه »
بهره برداری از موزه باغ موزه ماشین آلات عمرانی و کشاورزی تا پایان شهریور ماه 1402 میسر خواهد شد روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
🔹طی پیگیری های بعمل آمده ، مجوز باغ موزه ماشین آلات کشاورزی و عمرانی شرکت به مدت یکسال دیگر تمدید و بر اساس گزارش ارائه شده توسط مسئول باغ موزه ماشین آلات... ادامه »
ساماندهی بایگانی اسناد راکد روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
با توجه به گزارش ارائه شده در در جلسه شورای مدیران ستادی شرکت ، ساماندهی بایگانی اسناد راکد 30 ساله شرکت که از پروژه ها و نمایندگی های سابق شرکت به دفتر... ادامه »
ساماندهی اموال ، تجهیزات و اقلام شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
در جلسه شورای مدیران ستادی شرکت ، بر ساماندهی اموال ، تجهیزات و اقلام شرکت و ثبت در سامانه یکپارچه انبار به منظور اقزایش بهره وری از منابع و امکانات شرکت و... ادامه »
کتاب دانش سازمانی شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
🔹طی گزارش ارائه شده توسط مدیریت مطالعات آب و کشاورزی ، در جلسه شورای مدیران ستادی شرکت ، تهیه کتاب دانش سازمانی شرکت توسط معاونت مطالعات در دست تهیه بوده و... ادامه »
برای اولین بار در شرکت ، سامانه EDMS توسط مدیریت فنی و خاتمه پیمان در اتوماسیون شرکت ، پیاده سازی گردید روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
🔹با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه شورای مدیران ستادی شرکت ، مبنی بر راه اندازی سامانه EDMS توسط مدیریت فنی و خاتمه پیمان در سامانه اتوماسیون شرکت ، به... ادامه »
گزارش جلسات دفتر مرکزی روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
مطابق برنامه ریزی انجام شده به منظور هماهنگی بیشتر معاونین و مدیران ستادی در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت ، در روز شنبه 21 مردادماه 1402 جلسه... ادامه »
بازدید از پروژه های شرکت روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
بازدید مدیران پشتیبانی و حقوقی و همچنین مسئول انبارهای شرکت از پروژه راه اردبیل سرچم در روز چهارشنبه 18 مردادماه 1402 و بررسی مسائل و موضوعات پروژه درحوزه... ادامه »
اخذ تایید نقشه های ازبیلت پروژه خاتمه یافته شبکه آبیاری تحت فشار بادین آباد پیرانشهر روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
برداشت مشترک نمایندگان مشاور جاماب و شرکت در خصوص اخذ تایید نقشه های ازبیلت پروژه خاتمه یافته شبکه آبیاری تحت فشار بادین آباد پیرانشهرhttps://ble.ir/swesc... ادامه »
جلسه معاونت و مدیریت محترم مطالعات با رییس گروه مطالعات و نظارت خلیج فارس روابط عمومی - ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
جلسه معاونت و مدیریت محترم مطالعات با رییس گروه مطالعات و نظارت خلیج فارس و کارشناسان معاونت در جهت برنامه ریزی طرح «احیا و پایدار سازی دشت قزوین» و احداث... ادامه »