دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

مراسم معارفه سرپرست جديد گروه مطالعات و نظارت خليج فارس
 
طي مراسمي سرپرست جديد گروه مطالعات و نظارت خليج فارس معرفي و از زحمات مسئول پيشين تقدير و تشكر بعمل آمد
بر اساس برنامه ريزي بعمل آمده در روز پنجشنبه مورخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، معاونت محترم مطالعات شركت طي ماموريت به استان فارس ، طي مراسمي با حضور همكاران دفتر مطالعات خليج فارس ، جناب آقاي مهندس مهدي برديده ، با حفظ سمت را بعنوان سرپرست جديد گروه مطالعات و نظارت خليج فارس ، معرفي و از زحمات رئيس سابق گروه ، جناب آقاي مهندس صالح زاده تقدير و تشكر بعمل آوردند .
مهندس برديده پيش از اين مدير هماهنگي پروژه هاي كاداستر شركت بودند. از جمله سوابق ايشان ميتوان به رياست اداره مهندسي مديريت امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس و رياست دفتر فناوري هاي نوين آن سازمان اشاره كرد.
در ادامه تصاويري از مراسم ارائه مي شود.
« روابط عمومي و امور بين الملل شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور (پارس)»
http://swesc.mypr.ir
https://eitaa.com/SWESCCOMPANY
https://www.swesc.ir
https://t.me/pars_soil
منبع خبر:
روابط عمومی
   تاریخ: ۰۸:۵۱ - ۰۶/۰۹/۱۴۰۱   بازدید: ۴۰