دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

كارگاه آموزش ارزيابي تعالي سازماني به روش پروفرما با حضور مشاور تعالي سازماني و ارزيابان تعالي شركت ،
 
در كارگاه آموزش ارزيابي تعالي سازماني به روش پروفرما با حضور مشاور تعالي سازماني و ارزيابان تعالي شركت ، در خصوص آمادگي و اقدامات مورد نياز قبل از ارزيابي بيروني بحث و مذاكره گرديد
بر اساس دعوتنامه قبلي و مطابق برنامه ريزي انجام شده ، در روز چهارشنبه 2 آذرماه 1401 يك كارگاه آموزش ارزيابي با حضور مشاور تعالي سازماني و ارزيابان داخلي ، در سالن كنفرانس دفتر مركزي شركت برگزار گرديد .
در اين كارگاه آموزشي روش هاي استاندارد ارزيابي تعالي سازماني توسط مشاور تعالي بصورت فايل پاورپوينت ارائه ، و اعضاي جلسه در خصوص مطالب مطرح شده توسط مشاور بحث و مذاكره نموده و پرسش ها و ابهامات خود را بيان نمودند.
در ادامه كارگاه آموزشي ، پيش نويس اظهار نامه تعالي توسط مشاور و ارزيابان مورد بررسي قرار گرفته و اصلاحات مورد نظر در معيارها و رويكردها صورت گرفته و مقرر گرديد مستندات مورد نياز در اين خصوص تهيه و تكميل گردد .
« روابط عمومي و امور بين الملل شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور (پارس)»
http://swesc.mypr.ir
https://eitaa.com/SWESCCOMPANY
https://www.swesc.ir
https://t.me/pars_soil

منبع خبر:
روابط عمومی
   تاریخ: ۱۲:۳۵ - ۰۳/۰۹/۱۴۰۱   بازدید: ۴۲