دریافت اطلاعات ...
 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( پارس)
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

جلسه كميته آراستگي شركت
 
در جلسه كميته آراستگي شركت ، بر آموزش كاركنان به منظور مشاركت بيشتر آنان براي پياده سازي نظام آراستگي در بخش ها و واحدهاي مختلف ستاد و اجراي استاندارد ها و انجام مميزي كاركنان و واحدها بر اساس آن تاكيد گرديد
با توجه به اقدامات كميته آراستگي در سال گذشته و تدوين دستور العمل ها و روشهاي اجرايي پياده سازي نظام آراستگي و اجراي آن در بخش هاي مختلف ستاد ، بر اساس دعوتنامه ارسالي ، در روز سه شنبه 1 آذر ماه 1401 ، جلسه كميته نظام آراستگي با حضور اكثريت اعضاي كميته ، برگزار و با توجه به تاكيد مديريت محترم عامل شركت مبني بر انجام مميزي آراستگي همه كاركنان و واحدهاي مختلف شركت و اعمال آن در ارزيابي عملكرد كاركنان ، واحدها و پروژه هاي تابعه ، اعضاي جلسه، پس از بحث و تبادل نظر ، پيرامون روش هاي اجرائي نظرات خود را بيان نموده و مقرر گرديد قبل از ارزيابي ، دوره آموزشي براي كاركنان به منظور آشنايي بيشتر آنان با روش هاي اجرائي برگزار و و نمايندگان هر واحد ، موضوعات مربوطه را پيگيري و پس از آن برنامه ريزي لازم به منظور انجام مميزي آراستگي صورت پذيرد .
« روابط عمومي و امور بين الملل شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور (پارس)»
http://swesc.mypr.ir
https://eitaa.com/SWESCCOMPANY
https://www.swesc.ir
https://t.me/pars_soil


منبع خبر:
روابط عمومی
   تاریخ: ۱۹:۲۵ - ۰۱/۰۹/۱۴۰۱   بازدید: ۴۵